Arbejdsdag Legeplads

Hej alle grundejere. Der afholdes arbejdsdag på legepladsen lørdag d. 23. maj, og som opslaget fortæller, “hjælpes vi ad, hver for sig”. Efter flere henvendelser vedr. hastighed på vejene, støj samt deponering og afbrænding af affald vedhæfter jeg (igen) ordensreglementet. Hæng gerne en kopi på opslagstavlen så eventuelle lejere også er bekendte med reglerne.

På bestyrelsens vegne

Bo Reinholdt Larsen