Udrag af ordensreglement

Husk venligst, at hastighedsgrænsen er 20 km/t i hele området.
“Kør efter forholdene”!

Efterlad ikke skrald på veje, stier eller andre fællesområder. Respektér venligst øvrige lodsejere i området og eventuelle forbud mod færdsel på deres veje/matrikler.

Lejrbål er strengt forbudt på alle områdets arealer.
Det er ikke tilladt at deponere hverken haveaffald eller grene.
Find genbrugsstationer i Silkeborg Kommune HER!

Undgå venligst brug af larmende havemaskiner som græsslåmaskiner i tidsrummet mellem kl. 1200 og 1400 samt efter kl. 2000. Undgå i det hele taget unødvendig støj.

Hunde skal være i snor – husk pose til efterladenskaber.

Benyt altid korrekt adgangstegn/brik ved brug af svømmebadet.

Grundejerforeningens ordensreglement 

Kort

Kort 1 TP med husnumre

Kort 2 TP Satellitfoto

Renovation
Tryk på link for at se, hvad og hvornår der bliver tømt i Teglgårdsparken: 
Tømmekalender 2024