På adressen: Teglgårdsparken
bliver der tømt følgende:

Dagrenovation:
Mandag lige uger, startende den 19-02-2018
Genanvendeligt:
Mandag , hver 4 uge, startende den 28-02-2018

Stil beholdere frem senest kl. 6.00
Når du ønsker at få tømt dine 2-hjulede beholdere til f.eks. papir, pap, glas, metal og hård plast, så skal de køres frem til skel med håndtaget udad, senest kl. 6.00 på tømmedagen. Dette gælder også hvis dine beholdere til mad- og restaffald står et sted, der ikke opfylder adgangskravene for standplads.