Kære grundejer i Teglgårdsparken.

Der er godt nyt om fiberbredbånd, som 152 grundejere har bestilt.

EnergiMidt oplyser nu, at man begynder gravearbejdet mandag den 31. august. Der forventes at skulle bruges cirka 4 uger til selve gravearbejdet, hvorefter man begynder at installere fibernettet i de enkelte huse.

Derfor er det altså tid til snarest at få placeret det tilsendte gule flag på det sted ved husmuren ud mod vejen, hvor man gerne vil have kablet ført ind i huset.

Det nye kabelnet skal nedgraves i græsrabatterne langs vores veje. Derfor er det også tid til at få fjernet eventuelle sten, planter eller andre genstande på rabatterne, så gravemaskinerne kan komme til. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vores græsrabatter er en del af vejarealet og altså ikke tilhører den enkelte parcel. Lovgivningen om private fællesveje siger, at sådanne rabatter skal holdes frie for genstande, der kan være i vejen for parkering eller gående.

Med venlig hilsen

Holger Rosenstand
Teglgårdsparken 133
8882 Fårvang
Tlf.: +45 40 34 31 38