Kære grundejer i Teglgårdsparken.

På vegne af Skov & Sti-udvalget skal jeg oplyse, at den årlige
efterårs-arbejdsdag er fastsat til lørdag 25. november. Det er dagen
før Aktivitetsudvalgets julehygge i Teglhuset, så sæt et stort kryds
ved den weekend.
Mere detaljerede oplysninger kommer senere.

Med venlig hilsen
Holger Rosenstand